Over deze website

Hoe is Rijdend Personeel ontstaan?
Rijdend Personeel (hierna te noemen RP) is in 1999 begonnen als De Floppeling, een digitaal personeelsbulletin voor NS-personeel. In 2004 is de naam veranderd in www.rijdendpersoneel.nl. In 2005 is er gefuseerd met de website Retourtje Amsterdam. Besloten werd om algemeen OV-nieuws onder de aandacht te brengen bij alle werknemers die werkzaam zijn bij verschillende vervoerders.

Wat is de doelstelling van RP?
Rijdend Personeel heeft als doel informatie te verstrekken voor personeel werkzaam in het OV en verwijst daarbij voornamelijk naar andere websites. In enkele gevallen, als daar aanleiding voor is, plaatst RP zelf een nieuwsbericht.

Is de informatie op RP betrouwbaar?
RP verwijst op de nieuwspagina’s met hyperlinks naar erkende en bekende media maar is niet in staat de berichtgeving op juistheid te controleren. RP kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie die middels deze site wordt gevonden. Het verkrijgen van informatie door gebruik van deze website gebeurt voor risico van de bezoeker.

Waarom werkt RP met hyperlinks?
RP houdt zich aan de voorwaarden die gelden voor copyrightwetgeving op internet.
Mocht u van mening zijn dat, in welke vorm dan ook, niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kunt u dit aan de webmasters kenbaar maken.

Soms werken de hyperlinks niet. Hoe komt dat?
Het kan zijn dat de één van de webmasters een fout heeft gemaakt of dat het betreffende nieuwsitem is verwijderd. Sommige nieuwsitems blijven blijven enkele dagen of weken staan voordat ze verdwijnen in het digitale archief van de nieuwsaanbieder. RP heeft daar geen invloed op.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?
Indien je nog meer vragen hebt neem dan gerust contact met ons op.